Verschil BMI en OAI

Wat is het verschil tussen een brandmeldinstallatie (BMI) en een ontruimingsalarminstallatie (OAI)?

De brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie worden vaak door elkaar gehaald waardoor er verwarring ontstaat. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden, kijken we naar de primaire doelen van de twee installaties.

Een brandmeldinstallatie heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium een brand te ontdekken en vervolgens een signaal te sturen naar ontruimingsalarmsystemen, brandbeveiligingsinstallaties, brandweer of automatische blusinstallaties.

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel het beschermen van mensenlevens door hen bij calamiteiten tijdig te alarmeren, waardoor zij het pand veilig kunnen verlaten.

Een ontruimingsinstallatie kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd, afhankelijk van bijvoorbeeld de aard en omvang van het gebouw en/of zelfredzaamheid van personen.

Type A installatie (ook wel gesproken woord genoemd), is een gecertificeerd geluidssysteem waarbij gesproken berichten gecombineerd worden met “slow-whoop” signaal. Dit wordt vaak toegepast bij gebouwen waar zeer veel mensen samenkomen, en wanneer er middels dit geluidssysteem ook gesproken boodschappen kunnen worden meegestuurd.

Type B installatie is meestal in de brandmeldinstallatie geïntegreerd, en produceert een slow-whoop signaal. Deze worden vaak toegepast wanneer aanwezige personen het gebouw goed kennen en weten wat ze moeten doen bij een calamiteit.

Stil alarm installatie geeft boodschappen via bijvoorbeeld een Pager systeem, DECT telefoontoestellen of attentiepanelen. Dit wordt vaak toegepast wanneer een ontruimingssignaal een ongewenst effect heeft zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het personeel ontvangt dan een signaal op hun Pager of DECT toestel, en zorgt vervolgens voor een snelle ontruiming.

Een ontruimingsalarmsysteem wordt automatisch door bijvoorbeeld rookmelders maar ook  handmatig door het indrukken van handmelders geactiveerd.