Programma van Eisen

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) bevat de eisen en uitgangspunten voor de aanleg van een brandmeldinstallatie.

De richtlijnen waaraan brandmeldinstallaties moeten voldoen en waarop de brandmelders worden gekeurd, zijn vastgelegd in NEN2535.

Een Programma van eisen wordt door een professionele partij opgesteld, zoals BB-Beveiligingen B.V.
De specifieke technische uitwerking van de brandmeldinstallatie, wordt tijdens de ontwerpfase vastgelegd in het Programma van eisen.
Er zal door middel van programma van eisen vertaald gaan worden om wat voor gebouw het gaat, waar het zwaartepunt ligt, wat voor soort installatie gewenst of geëist is, en aan welke specificaties de installatie minimaal moet voldoen.
Dit programma van eisen wordt vervolgens voor goedkeuring aangeboden bij de eisende partij zoals bevoegd gezag (gemeente/brandweer) en/of verzekeraar.
Deze kan, als eisende partij nog op- of aanmerkingen hebben. Ook je verzekeraar kan als eisende partij naar buiten treden. Het programma van eisen is de grondslag van een installatie.