BMI verplicht?

Is een brandmeldinstallatie verplicht voor uw organisatie?

Volgens het bouwbesluit kunnen er een aantal redenen zijn waardoor een brandmeldinstallatie verplicht is:

  • 1. Een doodlopend einde in uw pand, u kunt slechts via 1 route enkele ruimten verlaten, waardoor bij een brand in die vluchtroute vluchten belemmert wordt
  • 2. De functie en grootte en/of hoogte van uw pand zorgt ervoor dat een brandmeldinstallatie verplicht is

Gemeenten en overheden eisen tegenwoordig dat panden zo brandveilig mogelijk zijn. Branddetectiesystemen zijn daarom vaak een must, anders krijg je gewoon geen vergunning

Verder zijn verzekeraars steeds vaker een eisende partij voor een brandmeldinstallatie, en natuurlijk kunt u deze ook uit eigen overweging laten plaatsen.

Wat zijn de regelgevingen bij een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie?

NEN2535 Technische installaties Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties

In NEN2535 is regelgeving beschreven over het ontwerp, de uitvoering, de projectering en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem. In NEN-norm 2535 vind je welke eisen aan een brandmeldinstallatie (BMI) worden gesteld. Het bouwbesluit regelt wanneer een gebouw een BMI nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is.

De verschillende vormen van bewaking (bewakingsomvang):

  • Niet automatischa bewaking: Hierbij worden enkel handbrandmelders geïnstalleerd.
  • Gedeeltelijke bewaking: Naast de handbrandmelders, worden verkeersruimten en risicoruimten voorzien van automatische brandmelders (rook en/of hittemelders)
  • Volledige bewaking: Hierbij worden naast de handbrandmelders, alle ruimten voorzien van automatische brandmelders. Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen.
  • Ruimtebewaking: Het bewaken van 1 of meerdere ruimten in een gebouw
  • Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten: Het bewaken van 1 of meerdere ruimten in een gebouw ter plaatse van een doodlopend eind situatie.
  • Objectbewaking: Het bewaken van specifieke onderdelen, zoals bijvoorbeeld een laadstation voor een heftruck, een schakelkast etc.

NEN 2575-1 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties

Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

NEN 2654 Beheer, controle en onderhoud installatie

In NEN 2654-1 wordt uitgebreid beschreven hoe een brandmeldinstallatie beheerd, gecontroleerd en onderhouden moet worden. In NEN 2654-2 treft u hetzelfde aan als bij NEN 2654-1, maar dan voor ontruimingsallarminstallaties.