Brandmeldinstallatie

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie, afgekort BMI genoemd, dient ervoor om zo snel mogelijk te dedecteren in een gebouw. Het systeem bestaat uit verschillende  onderdelen, waaronder rookmelders, handbrandmelders flitslichten en nevenindicatoren. De BMI stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals bijvoorbeeld ontruimingsalarmsystemen, branddeuren, liften, of ventilatiesystemen. Hoe sneller een brand ontdekt is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken.

Een brand ontdekken

Met een brandmeldinstallatie wordt een brand in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt. Zo kunnen snel de nodige maatregelen worden genomen. Er wordt bijvoorbeeld een ontruimingsalarm geactiveerd om mensen te evacueren, deuren worden automatisch opengezet, branddeuren gesloten, of er wordt een blussysteem geactiveerd.

Zoveel mogelijk schade beperken

Door snel in te spelen bij een gevaarlijke situatie wordt zoveel mogelijk schade voorkomen. Een brandmeldinstallatie voorkomt bijvoorbeeld:

  • Verwondingen aan de aanwezige personen indien ze op tijd kunnen vluchten
  • Brandschade in- en aan gebouwen wanneer er geblust kan worden
  • Uitbreiding van brand door tijdig de branddeuren en scheidingen dicht te sturen
  • Milieuschade wanneer de deuren van ruimten met schadelijke stoffen zichzelf afsluiten